Prof. Dr. Serap Erdine Projeler

Türkiyem Farket Projesi 22 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de bilgilendirme ve basın toplantısı ile başladı

Türkiye'de en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon "Türkiyem Farket" projesi ile hekimlerin gündemine taşınıyor.

Bu proje ile, güncellenen kılavuzlar doğrultusunda hekimlerin tedavi protokollerini etkileyebilecek risk faktörlerini farketmelerini ve tedavilerini bu risklere göre düzenlemelerini, hastaların ise bu faktörlere karşı alınacak önlemler hakkında bilinçlenmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Projenin birincil amacı hipertansiyon hastalarının tedavisinde 3 temel risk olan kan basıncı kontrolü, metabolik sendrom ve mikroalbuminüri varlığı konusunda farkındalığı arttırmaktır.

 

Hipertansif hastaların web tabanlı bir bilgisayar programıyla takip edilmesi ve hasta kayıtlarının otomatik olarak internet destekli bir sisteme kaydedillmesi temeline dayanan TOPIC projesinde, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili en belirgin özellikleri belirlemek amaç edinilmiştir. Çeşitli dallardan toplanan bilgiler, sistem biyolojisi ve yazılım metodları ile birleştirilip hastanın risk profilini belirlemeye yarayan bir model oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin amacı, öngördürücü etkenleri ortaya koymak ve ona göre de kişiye özgü tedavi olanakları yaratmaktır.

Türkiye’de bin 200 ancak Avrupa ülkelerinde 4 binden fazla hastaya ulaşılması amaçlanan projede Avrupa Hipertansiyon Derneği ile birlikte yürütülmektedir.

Prof. Serap Erdine, bu proje ile hipertansiyon ve ona bağlı kalp ve damar hastalıkları konusunda “IBM SUR Award” (IBM Ortak Üniversite Araştırma Ödülü) dalında ödül almıştır.