Prof. Dr. Serap Erdine

Kadıköy Kolejinden 1973 yılında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında birincilikle mezun olmuştur. 1984 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 1987 yılında İç Hastalıkları Doçenti ,1993 yılında kardiyoloji uzmanı olmuştur. 1993 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.2000 yılında Avrupa Hipertansiyon Derneği Klinik Hipertansiyon Uzmanı unvanını almıştır.

1970 – 1979 yılları arasında TÜBİTAK burslusu olan Dr. Erdine, 1990’da Grosshadern – Münih Üniversitesinde misafir uzmanlık yapmıştır.

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği kurucu üyesi olan Serap Erdine 1991 – 1999 yılları arasında dernek genel sekreteri olarak görev yapmış, 1999 yılından beri dernek başkanlığını yürütmektedir.

1999 yılından beri Avrupa Hipertansiyon Derneği Yönetim Kurulu  üyesi olan Erdine, 2005 yılında Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkan Yardımcılığına  seçilmiştir.   Avrupa Hipertansiyon Derneği Klinik Hipertansiyon Uzmanı Seçim Komitesi Yürütücü Sekreterliği görevini yürütmektedir. UEMS (Avrupa Birliği Tıp Uzmanları  Komitesi)’ nde ve EBAC (European Board for Accreditation in Cardiology) ta  Avrupa Hipertansiyon Derneği  temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

2000 yılından beri Uluslararası Hipertansiyon Derneği Yönetim Kurulu  üyesidir. Uluslararası Hipertansiyon Derneği Stratejik Planlama Komitesi üyesi ve  Uluslararası Forum Yöneticisidir .

1999 Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Hipertansiyon Derneği Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu Komitesi , 2003 ve 2007 Avrupa Hipertansiyon Derneği Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu Komitesi   üyesidir.

2000 – 2002 yılları arasında Avrupa Kardiyoloji Derneği  Yönetim Kurulu üyeliği yapan Erdine,  2008 yılından itibaren Avrupa Kardiyoloji Derneği  Hipertansiyon ve Kalp Çalışma Grubu Başkanıdır.

2007 yılında Macar Hipertansiyon Derneği, 2008 yılında Bulgaristan Hipertansiyon Derneği Onursal Üyesi olarak seçilmiştir.

Serap Erdine,   ulusal ve uluslararası çeşitli klinik ve epidemiyolojik çalışmaları yürütmüş,  Sağlık Bakanlığı’nın Hipertansiyondan korunma ve tedavi programı da dahil olmak üzere çeşitli aktivitelerde yer almıştır. Serap Erdine, ulusal ve uluslararası  birçok toplantıda konuşmacı olarak davet edilmiştir. Journal of Hypertension Yürütme Komitesi üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası derginin yayın  kurulunda bulunmaktadır.
İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilmektedir.