Bağlantılar

Avrupa Kardiyoloji Derneği

http://www.escardio.org/

Avrupa Hipertansiyon Derneği

http://www.eshonline.org/

Hipertansion ve Ateroskleroz Derneği

http://www.hipat.org/